Üdvözöljük a

Új vállalkozók | Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Új vállalkozók

2015. október 29.

 

A részvétel feltételei:

 

Új vállalkozóként akkor vehet részt az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak programban, ha:

 • elkötelezetten tervezik vállalkozásuk beindítását egy megvalósítható üzleti terv alapján;
 • az utóbbi 3 éven belül indította el saját vállalkozását.

(Jövőbeli) új vállalkozása vagy tevékenysége bármelyik ágazatban működhet, és nincs korhatár.

 

További feltételek:

 • állandó lakóhellyel kell rendelkeznie valamely részt vevő országban;
 • konkrét projekttel vagy vállalkozói ötlettel kell rendelkeznie, amelynek szerepelnie kell az üzleti tervben;
 • motivált és elkötelezett hozzáállást kell tanúsítania az együttműködés iránt egy másik részt vevő országban élő fogadó vállalkozónál való tartózkodás során;
 • készen kell állnia a fogadó vállalkozásának fejlődéséhez való hozzájárulásra, és rendelkezésre kell bocsátania képességeit és szaktudását;
 • készen kell állnia a program finanszírozásának szükség szerinti kiegészítésére, amely a külföldi tartózkodása alatti költségek fedezéséhez szükséges.

 

Előnyök:

 

Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak programban való aktív részvétel az erre törekvő vállalkozókszámára széles körű előnyöket biztosít, amelynek segítségével sikeresen működtethetik vagy indíthatják el új vállalkozásukat:

 • Maximumhat hónapos tartózkodás egy tapasztalt vállalkozónál egy másik részt vevő országban, hogy első kézből tegyenek szert tudásra a vállalkozás beindításával kapcsolatban számos területen, mint pl. marketing/értékesítés, pénzügyi számvitel, vevői kapcsolatok, vállalati pénzügyek stb. Üzleti tervének fejlesztésére is lesz alkalom;
 • Magabiztosság és képességek megszerzése: ágazatspecifikus tudás vagy know-how, műszaki és vezetői képességek;
 • Együttműködési lehetőségek más vállalkozókkal és a határokon átnyúló együttműködés fejlesztése;
 • Hálózatépítés és szoros kapcsolatok kialakítása, amely hasznos lehet a közös konzultációhoz, az üzleti ajánlásokhoz és a külföldi partnerkereséshez;
 • Betekintés eltérő kulturális és szervezeti rendszerbe,részt vevő ország található vállalkozások működésébe;
 • Betekintés más részt vevő ország üzleti környezetébe;
 • Nyelvtudás fejlődése;

 

Feladatok, kötelezettségek:

 

Az Erasmus – fiatal vállalkozóknak programban résztvevő új vállalkozóként az alábbi feladatai és kötelezettségei lesznek:

 • A „Minőség iránti elkötelezettség” c. dokumentum elkészítése és aláírása, amely biztosítja az Ön és az Önt fogadó vállalkozás közötti gördülékeny együttműködést. Többek között meghatározza a tartózkodás célját és a tartózkodás alatti tevékenységekkel kapcsolatos tervet;
 • Megállapodás aláírása a helyi kapcsolattartó ponttal a tartózkodás alatti támogatás kifizetéséről, a feladatok és kötelezettségek, az anyagi feltételek és a projekt jogi vonatkozásainak meghatározásáról a megállapodás szerinti időterven belül;
 • Visszajelzési kérdőív beküldése a külföldi tartózkodást követően, amelyben leírja az elvégzett munkát, a megszerzett képességeket és tudást, a cserének a vállalkozás fejlesztésére vonatkozó hasznait;
 • Hozzájárulás a sikeres és hatékony tartózkodáshoz;

A fogadó vállalkozóval együtt hoz döntést a tartózkodás alatti tevékenységről. Ezek között szerepelhetnek:

 • A tapasztalt fogadó vállalkozó megfigyelése és a vele történő együttműködés;
 • Piackutatás és új üzleti lehetőségek kialakítása
 • Részvétel vállalkozásfejlesztési projektekben, innovációban, kutatásban és fejlesztésben;
 • Üzleti tervének tökéletesítése vagy működőképessé tétele
 • Vállalati pénzügyek megismerése;
 • A fogadó vállalkozás márkázási, értékesítési és marketing stratégiáinak megismerése;

 

Anyagi támogatás:

 

Az új vállalkozók számára nyújtott anyagi támogatás hozzájárul a látogatás alatt felmerülő utazási és megélhetési költségek fedezéséhez. A támogatást az új vállalkozó által kiválasztott (az online jelentkezéskor megjelölt) helyi kapcsolattartó pont fizeti ki. Az új vállalkozó és helyi kapcsolattartó pontja megállapodást ír alá, amely meghatározza a tartózkodás alatt folyósított támogatást és kifizetésének módját (pl. induló összeg fizetése a tartózkodás elején, havi fizetés stb.). Az anyagi támogatás kiszámítása havonta történik, és tükrözi a tartózkodás helyének általános megélhetési költségeit.

 

A tartózkodás helye szerinti ország havi anyagi támogatását tartalmazó táblázat letöltése >>