Üdvözöljük a

Bizottsági iránymutatás az új adatvédelmi szabályokról (GDPR) | Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Bizottsági iránymutatás az új adatvédelmi szabályokról (GDPR)

2018. február 9.

A Bizottság iránymutatást tesz közzé, hogy megkönnyítse az új adatvédelmi szabályok május 25-től esedékes, zökkenőmentes és közvetlen alkalmazását. Az EB a kkv-knak szóló új online eszközt is létrehoz.

Az új jogszabály alkalmazásának kezdetét alig több mint 100 nappal megelőző iránymutatás felvázolja, milyen tennivalók állnak az Európai Bizottság, a nemzeti adatvédelmi hatóságok és a tagállami közigazgatási szervek előtt az előkészületek sikeres lezárásáig.

 

Bár az új rendelet egységes, minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó szabályokat határoz meg, bizonyos tekintetben további jelentős alkalmazkodást igényel – például az uniós tagállamok kormányainak egyes hatályos jogszabályokat módosítaniuk kell, illetve az adatvédelmi hatóságoknak létre kell hozniuk az Európai Adatvédelmi Testületet. Az iránymutatás kiemeli az új szabályoknak köszönhető főbb újításokat és lehetőségeket, összegzi a már elvégzett előkészítő munkát, valamint felvázolja az Európai Bizottság, a nemzeti adatvédelmi hatóságok és a tagállami közigazgatási szervek előtt álló feladatokat.

 

Az általános adatvédelmi rendelet 2016 májusában történt elfogadása óta a Bizottság tevékenyen együttműködött az összes érintett szereplővel – a kormányzatokkal, nemzeti hatóságokkal, vállalkozásokkal és a civil társadalommal – az új szabályok alkalmazására való felkészülés során.

A tagállamokban eltérő ütemben haladnak az előkészületek. Jelenleg csak két olyan tagállam van, amely már elfogadta az érintett nemzeti jogszabályokat. A tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk a nemzeti jogszabályok elfogadását, és biztosítaniuk kell, hogy intézkedéseik összhangban álljanak az általános adatvédelmi rendelettel. Gondoskodniuk kell továbbá nemzeti hatóságaik számára a függetlenségükhöz és hatékony működésükhöz szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokról.

 

A Bizottság 1,7 millió eurót szán az adatvédelmi hatóságok finanszírozására és az adatvédelmi szakemberek képzésére. További 2 millió euró fordítható a nemzeti hatóságok vállalkozásokat – különösen kkv-ket – segítő tevékenységeinek támogatására.

 

 

Új online eszköz a gyakorlati alkalmazás támogatására

 

Az új szabályokkal járó előnyök és lehetőségek ismertsége nem azonos mértékű. Különösen a kkv-k megfelelési feladataival kapcsolatos tájékoztatási és támogató intézkedéseket kell megerősíteni.

 

A Bizottság új gyakorlati online eszközt is elérhetővé tett, hogy segítse a polgárokat, vállalkozásokat, különösen a kkv-ket, valamint más szervezeteket abban, hogy meg tudjanak felelni az új adatvédelmi szabályoknak és ki tudják használni azok előnyeit.

 

A főbb újítások és új lehetőségek

Az általános adatvédelmi rendelet lehetővé teszi a digitális egységes piacon az adatok szabad áramlását. Hatékonyabban védi az európaiak magánélethez való jogát, valamint erősíti a fogyasztók számára a bizalmat és a biztonságot, ugyanakkor új lehetőségeket nyit meg a vállalkozások, különösen a kisebb cégek előtt.

 

Az iránymutatás kiemeli az új adatvédelmi szabályok főbb alkotóelemeit:

  • Az összes tagállamban egységes szabályozás alkalmazandó, ami a vállalkozások számára jogbiztonságot, a polgárok számára pedig az egész EU-ban ugyanolyan szintű adatvédelmet garantál.
  • Az EU-ban szolgáltatást nyújtó összes vállalatra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, még akkor is, ha e vállalatok székhelye az EU-n kívül van.
  • Megerősített és új jogok a polgárok számára: a tájékoztatáshoz való jog és a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog erőteljesebb védelmet kap. Az adathordozhatósághoz való új jog lehetővé teszi a polgárok számára, hogy adataikat egy vállalkozástól egy másikhoz vigyék át. Ez a vállalkozásoknak új üzleti lehetőségeket is jelent.
  • Erőteljesebb védelem az adatvédelmi incidensekkel szemben: ha egy vállalkozásnál az egyének számára kockázattal járó adatvédelmi incidens jelentkezik, ezt 72 órán belül be kell jelentenie az adatvédelmi hatóságnak.
  • A szabályok megsértése tényleges következményekkel és visszatartó erejű bírságokkal jár: minden adatvédelmi hatóságnak hatásköre lesz akár 20 millió eurós, illetve vállalkozások esetén azok világszintű éves árbevételének 4%-át is elérő összegű bírságok kivetésére.

Tájékoztatók:

Jobb szabályok az európai vállalkozások számára

Jobb adatvédelmi jogok az európai polgárok számára

A május 25-ig megteendő lépések

Az általános adatvédelmi rendelet: a végrehajtás biztosítása

Az adatvédelmi reform sikeres alkalmazása: együttes erőfeszítés

 

Forrás: EB sajtóközlemény