Üdvözöljük a

Duplázódhat az Erasmus program kerete 2021-2027 között | Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Duplázódhat az Erasmus program kerete 2021-2027 között

2018. június 11.

A 2021–2027-es időszakra szóló következő, hosszú távú uniós költségvetés tekintetében az Európai Bizottság az Erasmus program finanszírozásának kétszeresére, azaz 30 milliárd euróra történő emelésére tett javaslatot.

Az Erasmus program fiatal európaiak milliói számára teszi lehetővé, hogy külföldön folytassanak tanulmányokat, vagy vegyenek részt képzésekben, s ezáltal bővítsék Európával és az európai értékekkel kapcsolatos ismereteiket, és mindeközben munkaerőpiaci esélyeiket is javítsák. A támogatás megkétszerezése révén a program hatékonyabban járul majd hozzá az olyan, kulcsfontosságú szakpolitikai célkitűzések megvalósításához, mint például az Európai oktatási térség 2025-ig történő kiépítése, a fiatalok pozíciójának megerősítése és az európai identitás ifjúsági, oktatási és kulturális szakpolitikákon keresztül történő ösztönzése.

 

A Bizottság az Erasmus program költségvetésének 30 milliárd euróra történő emelését javasolja a 2021–2027-es időszakban. Ebből 25,9 milliárd euró jutna az oktatás és képzés területére, 3,1 milliárd az ifjúságpolitikára és 550 millió a sportra.

 

A Bizottság javaslatának célja:

  • A kedvezményezettek számának növelése: a program költségvetésének megkétszerezésével közel 12 millió ember támogatása válik lehetővé a 2021–2027-es időszakban. Ez a jelenlegi programozási időszakban résztvevők számának háromszorosát jelenti. A kedvezményezettek között diákok, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, gyakornokok, oktatók, trénerek, ifjúságsegítők, sportedzők, valamint szakoktatás és -képzésben részt vevők és felnőttoktatásban dolgozók, köztük az ErasmusPro program résztvevői is szerepelhetnek.

  • A különböző társadalmi hátterű emberek bevonása: az új formátumok, valamint a kisebb és helyi szervezetek könnyebb hozzáférése révén a program meg fogja könnyíteni a hátrányos helyzetű polgárok részvételét.

  • Erősebb kapcsolatok kiépítése a világ többi országával: a harmadik országokkal való együttműködés, és a velük közösen végrehajtott mobilitási programok szintén megerősítésre kerülnek úgy a valós, fizikai mobilitás, mint a virtuális mobilitás révén.

  • Kiemelt hangsúly az előremutató tanulmányi területeken: a megerősített programnak köszönhetően nagyobb figyelem fordítható olyan tanulmányi területekre, mint a megújuló energia, az éghajlatváltozás, a környezetmérnökség, a mesterséges intelligencia vagy a formatervezés.

  • Az európai identitás ösztönzése utazási tapasztalatokon keresztül: az új DiscoverEU kezdeményezésnek köszönhetően a fiataloknak lehetőségük nyílik arra, hogy felfedezzék Európa kulturális örökségét és sokszínűségét.

A következő lépések

A hosszú távú uniós költségvetésre és ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az uniós források a lehető leghamarabb helyi szintű eredmények felmutatásához vezessenek.

 

Késedelem esetén az Erasmus program első évének végrehajtása kérdésessé válhat. Ez azt jelentené, hogy közel 1 millió ember nem tudna külföldre utazni, és az uniós finanszírozásban részesülő oktatási, képzési, ifjúsági és sportprojekteket sem tudnák időben elindítani.

 

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között, folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.