Üdvözöljük a

EU–USA adatvédelmi pajzs: működik, de a végrehajtáson lehet javítani | Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

EU–USA adatvédelmi pajzs: működik, de a végrehajtáson lehet javítani

2017. november 10.

A pajzs célja, hogy védelmet nyújtson bármely uniós polgár személyes adatainak, amelyeket kereskedelmi célokból az Egyesült Államokban működő vállalatokhoz továbbítottak. Az EB évente felülvizsgálja az adatvédelmi pajzsot abból a céljából, hogy az továbbra is biztosítja-e a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. 

A jelentés összességében véve azt mutatja, hogy az adatvédelmi pajzs továbbra is megfelelő szintű védelmet biztosít az EU-ból az Egyesült Államokba, a részt vevő vállalatokhoz továbbított személyes adatoknak.

Az amerikai hatóságok létrehozták az adatvédelmi pajzs megfelelő működéséhez szükséges szervezeteket és eljárásokat, például az uniós polgárokat megillető új jogorvoslati lehetőségeket. Panaszkezelési és jogérvényesítési eljárásokat alakítottak ki, és fokozták az együttműködést az európai adatvédelmi hatóságokkal. A tanúsítási eljárás megfelelően működik – az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma mostanáig több mint 2 400 vállalat számára adott ki tanúsítványt. Ami az amerikai hatóságok nemzetbiztonsági célú személyesadat-hozzáférését illeti, az amerikai oldal vonatkozó biztosítékai továbbra is fennállnak.

 

Az adatvédelmi pajzs működésének további javítására vonatkozó ajánlások:

  • Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma proaktívabban és rendszeresen ellenőrizze, hogy a vállalatok eleget tesznek-e az adatvédelmi pajzs szerinti kötelezettségeiknek. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának emellett rendszeres kereséseket kell végezni az adatvédelmi pajzsban való részvételükre vonatkozó hamis állítást megfogalmazó vállalatok tekintetében.
  • Több intézkedésre van szükség az uniós polgárok tudatosságának növelésére abban a tekintetben, hogy miként gyakorolhatják az adatvédelmi pajzs alapján őket megillető jogokat, közelebbről; hogyan nyújthatnak be panaszokat.
  • Szorosabb együttműködést kell kialakítani az adatvédelmi jogalkalmazó hatóságok, vagyis az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, valamint az uniós adatvédelmi hatóságok között, különösen a vállalatokra és a jogalkalmazó hatóságokra vonatkozó iránymutatás kidolgozása céljából.
  • A 28. sz. elnöki politikai irányelv (PPD-28) által kínált védelem külföldiekre való kiterjesztése, a külföldi hírszerzői tevékenység megfigyeléséről szóló törvény (FISA) 702. szakaszának újraengedélyezésére és reformjára vonatkozó jelenlegi amerikai vita keretében.
  • Az adatvédelmi pajzs ombudsmanjának mielőbbi kinevezése, valamint annak biztosítása, hogy betöltik a Polgári Szabadságjogi Felügyelő Tanács (PCLOB) üres helyeit.

Forrás: ec.europa.eu