Üdvözöljük a

Klímasemleges Európa 2050-re? | Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Klímasemleges Európa 2050-re?

2018. december 10.

Az Európai Bizottság „Tiszta bolygót mindenkinek” címmel hosszú távú stratégiai jövőképet fogadott el, melyben 2050-ig felvázolja azokat az intézkedéseket, amelyek egy modern, versenyképes és klímasemleges gazdaság megteremtését célozzák.

A Bizottság által az Európai Tanács 2018. márciusi felkérésére válaszképpen kidolgozott stratégia, mely a jövőbeli klímasemlegesség biztosítását célzó intézkedéseket körvonalazza, csaknem az összes uniós szakpolitikai területet lefedi, és összhangban van a Párizsi Megállapodásban rögzített célkitűzéssel, miszerint a Föld átlaghőmérsékletének emelkedését 2°C alatt kell tartani, illetve törekedni kell az 1,5°C-os emelkedés elérésére. Ahhoz, hogy az EU világelső lehessen e téren, 2050-re kell klímasemlegessé válnia.

 

Ennek a hosszú távú stratégiának nem az a célja, hogy konkrét célokat rögzítsen, hanem hogy jövőképet adjon, és megszabja a jövőbeli cselekvés irányát, felvázolja az azzal kapcsolatos terveket, valamint hogy ösztönzést és lehetőséget biztosítson az érdekelt felek, a kutatók, a vállalkozók és a polgárok számára egyaránt, hogy új és innovatív iparágakat, vállalkozásokat és munkahelyeket hozzanak létre. A polgárok erőteljesen támogatják mindezt: a legutóbbi Eurobarométer tematikus felmérés (2018. november) szerint az európaiak 93%-a úgy véli, hogy az éghajlatváltozás az emberi tevékenység következménye, és 85%-uk egyetért azzal, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az energia hatékonyabb felhasználása gazdasági növekedést és munkahelyeket teremthet Európában. A ma ismertetett jövőképpel az EU utat kíván mutatni partnereinek világszerte ahhoz, hogy közös erővel tudjunk tenni bolygónk tisztaságáért, és be kívánja bizonyítani, hogy a gazdaság környezetkímélővé alakítása igenis lehetséges, és komoly előnyökkel jár.

 

A hosszú távú stratégia feltérképezi, milyen lehetőségeik vannak a tagállamoknak, a vállalkozásoknak és a polgároknak ezen a téren, és hogyan járulhatnak hozzá gazdaságunk modernizálásához és az európaiak életminőségének javításához. A stratégia nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az átállás társadalmilag igazságos legyen. Növeli az uniós gazdaság és ipar versenyképességét a globális piacokon, gondoskodik a magas színvonalú munkahelyekről és a fenntartható növekedésről Európában, miközben más környezetvédelmi problémákkal, így pl. a levegőminőséggel és a biológiai sokféleség csökkenésével is foglalkozik.

 

A klímasemleges gazdaság megvalósítása a következő hét stratégiai területen igényel együttes fellépést: energiahatékonyság; megújuló energiaforrások használata; tiszta, biztonságos és összekapcsolt mobilitás; versenyképes ipar és körforgásos gazdaság; infrastruktúra és összeköttetések; biogazdaság és természetes szénelnyelők; szén-dioxid-leválasztás és -tárolás a fennmaradó kibocsátások kezelése érdekében. E stratégiai prioritások párhuzamos megvalósítása hozzájárulna ahhoz, hogy a felvázolt jövőkép valóra váljon.

 

A teljes cikk ide kattintva olvasható.

 

Forrás: ec.europa.eu