Üdvözöljük a

Kulturális Örökség Európai Éve és a kulturális fővárosok 2018-ban | Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kulturális Örökség Európai Éve és a kulturális fővárosok 2018-ban

2018. január 8.

A kezdeményezés azt hivatott elősegíteni, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg Európa kulturális hagyatékát. Célja emellett a közös európai térséghez való tartozás tudatának megerősítése. Az év szlogenje: „Örökségünk: a múlt és a jövő találkozása”. Európa-szerte programok ezrei várják a látogatókat, melyek révén szorosabb kapcsolatba kerülhetnek kulturális örökségükkel.

Miért fontos?

 

A kulturális örökség egyetemes értéket közvetít az egyének, a közösségek és a társadalmak felé egyaránt. Feladatunk, hogy óvjuk és átadjuk a következő generációknak. Azt gondolhatnánk, hogy ez a kulturális örökség a múlté, statikus, nem változik tovább. Ám ennek pont az ellentétje igaz: folyamatosan átalakul és kölcsönhatásban áll azokkal, akik gazdagítják. Örökségünknek ráadásul fontos szerepe van Európa jövőjének alakításában is.

 

Kulturális örökség többféle formában létezhet:

  • Megfogható javak: épületek, emlékművek, ruhák, műalkotások, könyvek, gépek, történelmi városok, régészeti lelőhelyek stb.
  • Nem megfogható javak: munkamódszerek, ábrázolásmódok, kifejezések, tudás, készségek, és az ezekkel kapcsolatban álló eszközök, tárgyak és kulturális terek. Ide tartoznak a nyelvi és szóbeli hagyományok, a művészi kifejezésmódok, a társadalmi gyakorlatok és a hagyományos szakmák is.
  • Természetes jelenségek: tájképek, flóra és fauna.
  • Digitális művek: digitális formátumban készült források (digitális műalkotások, animáció stb.) vagy megőrzés céljából digitalizált tartalmak (szövegek, képek, filmek, hangfelvételek stb.).

 

Mi történik 2018-ban?

 

A EU-országok mindegyike tagállami koordinátort nevezett ki, akinek feladata az európai év lebonyolítása, és a helyi, regionális és országos szintű rendezvények és projektek koordinálása.

Az európai év tevékenységeinek megszervezésében részt vesznek a kulturális ágazat legfontosabb szereplői és civil társadalmi szervezetek is.

 

Az uniós intézmények is elkötelezték magukat amellett, hogy a kulturális örökség európai éve sikeres legyen. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, valamint a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is megünnepli az évet és számos olyan tevékenységet tervez, amelynek középpontjában kulturális örökségünk áll.

 

Az EU emellett pénzügyi támogatást fog nyújtani a kulturális örökséggel kapcsolatos projekteknek. A Kreatív Európa program keretében együttműködési projektek támogatására irányuló pályázati felhívás jelent meg. Az will be available under Erasmus+, az Európa a polgárokért, a Horizont 2020, és más uniós programok további finanszírozási lehetőségeket biztosítanak.

 

Annak érdekében, hogy a kulturális örökség európai éve 2018 után is éreztesse hatásait, a Bizottság az Európa Tanáccsal, az UNESCO-val és más partnerekkel karöltve tíz hosszú távú projektet is elindít. E projektek homlokterében többek között a következők fognak állni: iskolákkal folytatott tevékenységek, műemlékek újrahasznosítására irányuló innovatív megoldások feltérképezése, a kulturális javak illegális kereskedelme elleni küzdelem stb. Az európai év hosszú távú célja, hogy érdemi változást idézzen elő abban, ahogy a kulturális örökségünket kezeljük, megóvjuk és továbbadjuk gyermekeinknek.

 

2018-ban a hollandiai Leeuwarden és a máltai Valletta viseli az Európa Kulturális Fővárosa címet.

A bizottsági tájékoztatás szerint Valletta több mint 140 kezdeményezést és 400 eseményt tartalmazó éves programja arra ösztönzi a művészeket és a közönséget, hogy újragondolják a kultúráról kialakult hagyományos vélekedést. A hollandiai Leeuwarden mintegy 800 programjával a Frízföld régió és Európa közösségeinek megerősítésére és összekapcsolására törekszik.

 

Valetta, Málta

 

 Leeuwarden, Hollandia

 

További információ: https://europa.eu/cultural-heritage/about_hu

 

                                   Az Európai Kulturális Főváros címről (angol)