Üdvözöljük a

Megjelentek a 2018. évi országspecifikus ajánlások | Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Megjelentek a 2018. évi országspecifikus ajánlások

2018. június 13.

Az Európai Bizottság által közzétett ajánlások gazdaságpolitikai útmutatással szolgálnak a tagállamoknak a következő 12–18 hónapra vonatkozóan, és az elmúlt években elért eredményekre épülnek.

Céljuk, hogy a kedvező gazdasági kilátásokban rejlő lehetőségeket megragadva további lépések megtételére ösztönözzék a tagállamokat. Az ajánlások a fenntartható és inkluzív növekedés alapjainak tartós megerősítésére összpontosítanak.

 

A Bizottság javasolja a tagállamoknak, hogy hajtsanak végre olyan strukturális reformokat, amelyek javítják az üzleti környezetet és a beruházási feltételeket. Ennek elsődleges eszközét termék- és szolgáltatáspiaci reformok végrehajtása, az innováció támogatása, a kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának javítása és a korrupció elleni küzdelem jelenti. A tagállamoknak a hosszú távú kihívásokra – például a demográfiai tendenciákra, a migrációra és az éghajlatváltozásra – való tekintettel gazdasági ellenálló képességüket is fejleszteniük kell. Idén az ajánlások kiemelt figyelmet szentelnek a szociális kihívásoknak, követve azt az irányt, amelyet a szociális jogok európai pillére jelölt ki 2017 novemberében.

 

Javaslataiban a Bizottság figyelmeztetést is megfogalmazott Magyarország és Románia számára, amiért a két ország 2017-ben számottevően eltért a középtávú költségvetési cél felé vezető korrekciós pályától. A Bizottság javasolja, hogy a Tanács fogadjon el ajánlást arra vonatkozóan, hogy Magyarország 2018-ban tegyen megfelelő intézkedéseket a jelentős eltérés korrekciója érdekében.

 

A Bizottság a következő gazdaságpolitikai ajánlásokat fogalmazta meg Magyarország számára:

  1. 2018-ban biztosítsa a fent említett ajánlásnak való megfelelést a középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős eltérés korrekciója céljából. 2019-ben biztosítsa, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások nominális növekedési rátája ne haladja meg a 3,9%-ot, ami a GDP 0,75%-ának megfelelő éves strukturális kiigazításnak felel meg.
     
  2. Folytassa az adórendszer egyszerűsítését, különösen az ágazati különadók csökkentése révén. Javítsa a döntéshozatali folyamat minőségét és átláthatóságát hatékony párbeszéd, az érdekelt felek bevonása, valamint rendszeres és megfelelő hatásvizsgálatok révén. Erősítse meg a korrupcióellenes keretrendszert és az ügyészségi munkát, valamint fokozza a versenyt és az átláthatóságot a közbeszerzés terén, többek között azáltal, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az elektronikus közbeszerzési rendszerben keletkezett adatokat. Növelje a versenyt, a szabályozás stabilitását és az átláthatóságot a szolgáltatási és különösen a kiskereskedelmi ágazatban.
     
  3. Az aktív munkaerőpiaci intézkedések minőségének javításával szabadítson fel további munkaerő-tartalékokat. Javítsa az oktatási eredményeket, és növelje a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák részvételét a minőségi és befogadó többségi oktatásban. Javítsa a szociális ellátások és az álláskeresési járadékok megfelelőségét és a támogatottak körét.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható, a Magyarország számára megfogalmazott ajánlások pedig itt találhatók (angolul).

 

Forrás: ec.europa.eu